Platby

  • První záloha je splatná do 10 dnů od podpisu smlouvy.
  • Výše zálohy je zpravidla 50 % z celkové ceny + poplatky za závěrečný úklid a ev. za pronájem lodi.
  • Zbytek ceny je nájemce povinen zaplatit nejpozději 40 dnů před začátkem nájmu. 

Jestliže nájemce nedodrží udanou lhůtu,opravňuje to pronajímatele od smlouvy odstoupit bez nabídky náhrady za nemovitost uvedenou ve smlouvě. Toto musí pronajímatel učinit pisemně.

 
Aventura Mallt Bimini Bay Lombard Odier pictet Mercedes Benz Bollettieri BMW